Whiskymässa i Rostock

På Whiskymässan i Rostock. Här finns många av de stora destillerierna från Skottland, Irland, Japan och USA representerade. Greppa provningsglaset och gör en odyssée bland alla högklassiga whiskysorter.